REVİZYONLAR

REVİZYONLAR

Yeşil Etiket Alım İşleri

Eski asansörlerin yeni yönetmelikler çerçevesinde uygun hale getirilmesi

Binalarınızda bulunan asansörlerinizin TS EN 81-80 yönetmeliklere göre asansörün genel durumu, yaşı ve farklı zaruretler çerçevesinde asansörün mevcut bulunduğu yerde sizlerin de talepleri gözönünde bulundurularak modernizasyonu yapılarak hem sorunsuz hem emniyetli bir şekilde hizmete devam etmesini sağlamaktayız.